Wenst u wettig verblijf in België te bekomen?

Wanneer u een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken ontvangt omtrent uw verblijfsaanvraag, rijzen er heel wat vragen: moet ik hoger beroep (laten) aantekenen? Bij welk rechtscollege? Of moet ik een nieuwe verblijfsaanvraag indienen? Wat gebeurt er als de beroepstermijn verstrijkt? Zal ik van mijn vrijheid beroofd worden met oog op een terugkeer naar mijn herkomstland? Maak ik kans op een humanitaire of medische regularisatie? Advocaat migratierecht Seno Devriendt kan u als specialist verder helpen. Maak een afspraak voor meer informatie.

maak een afspraak

welkom bij migratierecht.be

U of uw partner wensen wettig verblijf in België te bekomen? U wenst de Belgische nationaliteit te bekomen? U kan zich niet neerleggen bij de weigeringsbeslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken? U wenst het zekere voor het onzekere te nemen en u bij laten staan door een specialist in migratierecht? Advocaat Seno Devriendt kan u adviseren en begeleiden doorheen de administratieve en procedurele uitdagingen die bij het bekomen van wettig verblijf in België vaak komen kijken.

meer over seno devriendt